ΒΡΑΒΕΙΟ
ΕΡΓΑΣΙΑ 2012

ΜΑΘΗΤΩΝ Δ΄& ΣΤ 1΄ ΤΑΞΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΕΣ

ΚΑΡΑΦΟΥΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
&
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
4 EVER