ΕΠΑΙΝΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ
2ήμερο εκδηλώσεων με θέματα
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ
από όλες τις τάξεις του σχολείου μας
Επιμέλεια: οι δάσκαλοι
ΒΑΧΤΣΑΒΑΝΗΣ Π.
ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ Ι
.
4 EVER