ΓΛΩΣΣΑ
Πρόσθεση με πάτημα στη δεκάδα
Μαθαίνω την προπαίδεια
Αφαίρεση με πάτημα στη δεκάδα
Στην αγορά
Στη φάρμα
Μαθαίνω την ώρα
ΜΕΛΕΤΗ       Φτιάξε το υπόμνημα

4 EVER