· Από το 1890 μέχρι το το 1926
   5ο ΠΛΗΡΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΡΕΝΩΝ         
ΑΘΗΝΩΝ
· Από το 1926 μέχρι 12 Απριλίου 1934
   36ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
· Από το 1934 μέχρι το 1940
   18ο ΕΞΑΤΑΞΙΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ
· Από το 1941 μέχρι τις 13 Νοεμβρίου 1952
   9ον ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
· Από το 1952 μέχρι σήμερα
  55ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
4 EVER