1. ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2012-2013 55ου Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ

2. 19-2-2013 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ «Ο    ΤΡΕΛΑΝΤΩΝΗΣ» ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΔΕΛΤΑ

3. 11-3-2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΚΛΑΣ

4. ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

5. ΓΝΩΣΗ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ

6. ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ

7. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

8. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

9. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΖΕΠ ΛΗΞΗΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ
  
4 EVER